Ms. Annie Liu

Ms. Annie Liu

Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Address:
No.72 qingyun road
Zip:
321200
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Yongkang

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Zhejiang Horus Industry And Trade Co., Ltd.
Operational Address: Fenghuangshan Industry Zone, Quanxi Town, Wuyi County, Jinhua, Zhejiang, China
Website: http://www.cnhorus.com
Trang web trên alibaba.com: horus.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
189 Giao dịch 160,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm